top of page

לתקשר בזום

איך מחזקים את קשרי העובדים,

הגיבוש והאנרגיה שלהם להמשיך ולעבוד כאשר המפגשים מתקיימים בזום?

כיצד ניתן לקיים ישיבה יעילה ואפקטיבית בזום? 

ההופעה, האנרגיה, הלבוש, הכריזמה וכל מה שיוצר קשב ומוטיבציה , ממש כמו במפגש פרונטלי, אבל עם חוקי הפורמט הטלוויזיוני.

בעזרת 10 המפתחות להנחיה מרתקת שמלי מעבירה בסדנת זום ייחודית המותאמת לעובדים ולמנהלים, מלי תקפיץ להם את הידע והאנרגיה, עם טכניקות להופעה מול מצלמה

והנעה לפעולה של העובדים דרך הזום, מלי תלמד את העובדים והמנהלים להתנהל ברמת יעילות אחרת לגמרי.

רוצים לרתק? להשפיע? להוביל לפעולה, לגרום לכולם להיות קשובים, מגיבים ופועלים?

bottom of page